×

Enter to Win!

Enter to Win a Culinary Weekend Getaway!

Kentucky Fried Chicken - Warren

651 Metacom Avenue
Warren, RI 02885
(401) 253-1794

Website Menu